Parc de les Olors de La Miloquera
Marcà (Priorat)
Contacte: Marissa Aguinaga Mòbil: 670 64 08 83
Correu electrònic: lamiloquera@parcdelesolors.com